Lokale råvarer for et bærekraftig fôr

admin

Høringssvar til NOU23:23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskapning

Norge er verdens ledende havbruksnasjon og har en unik mulighet til å videreutvikle maritime næringer og her mer helhetlige verdikjeder. Gode insentiver og rammevilkår som legger til rette for blant annet økt fôrproduksjon i Norge vil bidra til en betydelig vekst..

Nye, marine og lokale råvarer i fôr til havbruk og landbruk vil være med å gi verden tilgang til mer og sunnere mat, bedre dyrevelferden og øke den totale verdiskapingen vår. Viktig er også at vi får produsert mat med et lavere klimaavtrykk – og styrket den norske matforsyningssikkerheten.

Vi i Nutrimar ønsker å bidra til et lønnsomt havbruk med et langt perspektiv, og har skrevet høringssvar til NOU 2023:23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskapning.

Les høringssvaret vårt

Marine ingredienser fra norskekysten

Vi har alt å vinne på kortreiste fôrråvarer i norsk havbruk
Høyverdig proteinmel produsert fra laksens rest-råstoff.
Premium lakseolje produsert ved bioraffineriet vårt på Frøya.