Laks som spiser laks er mer miljøvennlig

admin

Laks som spiser laks er mer miljøvennlig

Regjeringen satte seg som mål i Hurdalsplattformen at alt fôr til norske dyr og fisk skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030. Da må vi tenke kortreist, nytt og bærekraftig, og utnytte de ressursene vi allerede har tilgjengelig her hjemme.

Å utnytte hele laksen og ta vare på mer av den her hjemme i Norge er et viktig bidrag til en slik bærekraftig fôrproduksjon i oppdrettsnæringen. Slo og avskjær fra laks er nemlig ikke avfall, det er verdifullt rest-råstoff som kan inn i matkjeden igjen som marine fôringredienser av høy kvalitet laksen både kan spise og vokse ekstra godt på.

Ingrid Sandbakken og Kathrine Kjos Five er næringsstipendiater i Nutrimar og ble nylig intervjuet av Gemini NTNU om det viktige funnet som gir grønt lys for laksehydrolysat som proteinkilde i laksefôr. Med dette kan råstoffet vi prosesserer fra laksen selv utgjøre en bærekraftig, sirkulær og lønnsom verdikjede i havbruket fremover.

Laksehydrolysat er altså trygt å bruke som proteinkilde og fôringrediens hos oppdrettslaks, og bedrer i tillegg næringsopptak, vekst og helse hos fisken. Forskningen er publisert på ScienceDirect.com:

Salmon hydrolysate as a protein source for Atlantic salmon; prion content and effects on growth, digestibility and gut health

Scopus preview – Scopus – Document details – Replacing fishmeal with salmon hydrolysate reduces the expression of intestinal inflammatory markers and modulates the gut microbiota in Atlantic salmon (Salmo salar)

Les hele intervjuet i Gemini

Laksehydrolysat er en høyverdig proteinkilde som foredles fra laksens rest-råstoff.

Næringsstipendiat i Nutrimar Ingrid Sandbakken
Laksehydrolysat er en trygg proteinkilde i laksefôr
Bioraffineriet til Nutrimar på Frøya