BÆREKRAFTIGE RÅVARER

Havets mange råvarer inneholder viktige næringsstoffer som proteiner, omega-3 fettsyrer, vitaminer og mineraler. Å produsere nok mat med minst mulig klimaavtrykk er et av de viktigste oppdragene noensinne, og gjennom god forvaltning og foredling av den naturlige og næringsrike biomassen vi har tilgjengelig under havflaten kan mye løses.

Rest-råstoff fra laks

Atlantisk laks (salmo salar) er en av de mest verdifulle marine ressursene i norske farvann og har stor økonomisk betydning for Norge. Når laksen ferdigstilles for konsum skapes store mengder rest-råstoff som historisk ble sett på som avfall. I dag er avskjær og slo verdifullt råstoff som vi foredler til premium omega-3-olje og proteinrikt mel til verdensmarkedet.

Se produkter

Råstoff fra stortare

Stortare (laminaria hyperborea) er en robust brunalge og CO2- sluker som vokser i store mengder langs norskekysten. Den tåler klimaendringer godt og er en naturressurs med mange bruksområder. Blant annet er den rik på alginat, som er en viktig fornybar og nedbrytbar ingrediens på verdensbasis. Høyt næringsinnhold gjør den også verdifull som dyrefôr, biogjødsel og biobrensel. Alginat er en effektiv erstatning for plast og er et utmerket tykningsmiddel, gelebindemiddel, emulgeringsmiddel og teksturforbedrer i mat. Det rene, kalde havet her nord gjør alginatkvaliteten helt unik.

Se produkter

Ansvar for liv og natur

Den norske kystlinjen er lang, artsrik og en viktig kilde til sunne og næringsrike råvarer for en stadig voksende verdensbefolkning. Vårt oppdrag er å sikre og foredle bærekraftige og trygge marine ingredienser med et langt perspektiv.

Naturlig og bærekraftig fra havet