Nyheter

Hvordan produsere nok mat som møter både befolkningsveksten og klimautfordringene? Det grønne skiftet er det viktigste oppdraget vårt noensinne og i nyhetsarkivet finner du artikler basert på samfunnsoppdraget vårt og temaene marine råvarer, global mattrygghet, forskning, sirkulære verdikjeder og klimaavtrykk.

En idé som ble til noe stort

Nutrimar ble i 2006 grunnlagt for å bidra til ei mer bærekraftig havnæring. Base ble på værharde og driftige Frøya. Se filmen der grunnlegger Gustav Witzøe og våre ansatte forteller om den eventyrlige veksten og den store muligheten som ligger foran oss.

Les mer
Tare Liggende

Lokale råvarer for et bærekraftig fôr

Regjeringen satte seg som mål i Hurdalsplattformen at alt fôr til norske dyr og fisk skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030. Da må vi tenke kortreist, nytt og bærekraftig, og utnytte de ressursene vi allerede har tilgjengelig her hjemme.
Les mer
Stock Oppdrett Liggende

Laks som spiser laks er mer miljøvennlig

Næringstispendiat Ingrid Sandbakken i Nutrimar har gjennom grundig forskning bevist at laksen vokser godt og får bedre helse ved å fôres med sine egne proteiner. Dette knuser en gammel myte i havbruket og gir en unik mulighet til en sirkulær verdikjede i lakseproduksjonen.
Les mer
Fabrikk Natt Liggende

Vi investerer i stadig bedre teknologi

Posisjonen vår som produsent av premium marine ingredienser står sterkt. Det som tidligere var avfall fra oppdrett er nå verdifullt råstoff som vi tar i mot på bioraffineriet vårt på Nordskaget. Dette krever gode produksjonsfasiliteter bærekraftig teknologi.
Les mer