OM NUTRIMAR

Den blå åkeren er en stor kilde til viktige råvarer og sunn næring – og den naturgitte kystlinjen i Norge er en stor bidragsyter. Nutrimar ble i 2006 grunnlagt for å bidra til ei mer bærekraftig havnæring, med base på værharde Frøya. Grunnidèen var å utnytte rest-råstoffet (bi-produktene) fra den voksende laksenæringen og foredle dette til nye og næringsrike produkter. I dag sørger vi for at 100 % av hver laks som høstes fra merdene utvinnes på aller beste måte. I tillegg høster og foredler vi den fabelaktige og anvendelige stortaren som vokser godt ute i havgapet.

Vår drivkraft er å produsere ferske og klimavennlige marine ingredienser verden trenger.

Nutrimar har 70 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Trondheim og ved bioraffineriet på Frøya. Vi eies av investeringsselskapet Kverva Industrier AS og sammen skaper vi bærekraftige, langsiktige og attraktive løsninger i den viktige havnæringen vår.

Naturlig og bærekraftig fra havet

KONTAKT OSS

Vil du vite mer om Nutrimar, produktene vi lager eller besøke oss?

Se folk & lokasjoner