Vi investerer i stadig bedre teknologi

admin

AFRY leverer nye løsninger på bioraffineriet

Posisjonen vår som produsent av premium marine ingredienser står sterkt. Det som tidligere var avfall fra oppdrett er nå viktig og verdifullt rest-råstoff som vi tar i mot på bioraffineriet vårt på Nordskaget. Å produsere bærekraftige ingredienser krever gode produksjonsfasiliteter og stadig mer bærekraftig teknologi.

Ute på Nordskaget prosesserer vi helt fersk avskjær og slo fra laksen til høyverdige ingredienser i form av lakseolje og laksemel. Denne råstoffutvinningen sørger for en sirkulær verdikjede i lakseoppdrettet – og er i seg selv en avansert foredlingsprosess som vi stadig forbedrer på veien sporløs produksjon og null fotavtrykk.

De kløktige ingeniørene i AFRY produserer bærekraftige produksjonsløsninger og har støttet oss i vår siste og viktige investering i prosessanlegget. I 2024 står en ny inndamper på plass og med den effektiviserer og oppgraderer vi utvinningen enda et hakk. Vi rigger oss til veksten både i havbruksnæringen og i markedene vi selv leverer til fremover.

Les mer om dyktige AFRY og inndamperløsningen på Nordskaget i Avisa Frøya.

Les mer

Teamet i Nutrimar er glade for inndamperløsning i fabrikken.

Bioraffineriet til Nutrimar på Nordskaget (Frøya)
Lakseolje tappes på tanker og skysses ut i verden
Edgar Skjervold, CEO i Nutrimar.