Salmon

VIEW  MORE → 

Chicken

VIEW  MORE → 

Kelp & Seaweed

VIEW  MORE → 

Salmon

VIEW  MORE → 

Chicken

VIEW  MORE → 

Kelp & Seaweed

VIEW  MORE → 


Nutrimar sitt daglige arbeid er å produsere høykvalitets ernæringsprodukter. Forskning og utvikling er en naturlig forlengelse i et slikt arbeid, spesielt i retning av prosessoptimalisering av hydrolyse og produktutvikling. Nutrimar har blant annet ansatt to doktorgradsstipendiater som arbeider målrettet med dette sammen med øvrig ressurser i organisasjonen.

Nutrimar sitt daglige arbeid er å produsere høykvalitets ernæringsprodukter. Forskning og utvikling er en naturlig forlengelse i et slikt arbeid, spesielt i retning av prosessoptimalisering av hydrolyse og produktutvikling. Nutrimar har blant annet ansatt to doktorgradsstipendiater som arbeider målrettet med dette sammen med øvrig ressurser i organisasjonen.